Về việc cho trẻ đi học trở lại sau Tết và sau nghỉ phòng dịch.

     Bắt đầu từ thứ 3 ( ngày 2/3/2021) trẻ học trở lại, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị: đo nhiệt độ, nước rửa tay, sổ theo dõi nhiệt độ của trẻ, thực hiện phân luồng đón - trả trẻ đúng quy định,...