Nhà trường xin thông báo thời gian kết thúc năm học 2021-2022. Và kế hoạch hoạt động hè cho các con học sinh tới quý phụ huynh.