Các bạn đọc sẽ cập nhật và mở mang được nhiều kiến thức, trí tuệ, đc bay đi khắp nơi trên thế giới, đến các vùng đất lạ, biết nhiều những bài học mới, hái trái thơm của miền núi rừng, được biết nhiều đời sống của mỗi người dân trong xã hội và được chia sẻ, cảm thông với nhiều số phận qua những trang sách. Chính vì những lẽ đó mà thư viện là nơi bước chân đến sẽ chẳng muốn rời.