Hôm nay, bé hãy cùng cô học bài thơ "Virut Corona"  nhé. Sau khi đọc thuộc rồi, bé hãy nhờ bố mẹ quay video lại để chia sẻ cho các cô giáo và các bạn cùng xem nhé!

1. Kiến thức:

- Trẻ nói được tên của bài thơ: Virut Corona

- Hiểu được nội dung của bài thơ

2. Kỹ năng:

- Trẻ trả lời to, rõ ràng, đủ câu.

- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú  đọc thơ.