Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như thuận tiện cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh năm học 2021-2022;  phòng GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai tại tất cả các trường mầm non hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.