Video tổng hợp nội dung hoạt động kết nối giữa gia đình và nhà trường trong đợt "tạm dừng đến trường" để phòng dịch Covid-19 tháng 2 năm học 2021-2022 của trường Mầm non Phú Thượng:

 

Chương trình tháng 2 của khối Nhà trẻ

 

Chương trình tháng 2 của khối Mẫu giáo bé

 

Chương trình tháng 2 của khối Mẫu giáo nhỡ

 

Chương trình tháng 2 của khối Mẫu giáo lớn