Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ vừa đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn, UBND quận đã chỉ đạo triển khai phát "Thẻ vào chợ" cho các hộ gia đình. Để có những giải pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo rất mong nhân dân trên địa bàn cho biết ý kiến về việc triển khai "Thẻ vào chợ" qua đường Link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/15DKoxZaIMlJAe3xW7zG-FP2UbM2yzQlRaskT-BGnKaw/edit

Rất mong sự đong góp, phản hồi từ nhân dân để việc triển khai thực hiện thẻ vào chợ được hiệu quả. Trân trọng!