UBND QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG MẦM NON  PHÚ THƯỢNG

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 80/TB-MNPT

          Phú Thượng, ngày 20  tháng 6 năm 2019

  

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-MNPT ngày 13 tháng  5 năm 2019 của trường mầm non Phú Thượng về công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020.

Ban giám hiệu trường Mầm non Phú Thượng xin thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

      1. Đối tượng tuyển sinh:

 Các cháu sinh năm  2014, 2015, 2016, 2017. Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Phú Thượng từ tổ 31 đến tổ 64; khu chung cư Lạc Hồng.

 

Lứa tuổi

Năm sinh

Số trẻ được tuyển

(Trẻ có hộ khẩu từ tổ 31 đến tổ 64)

- Trẻ nhà trẻ

2017

60

- Trẻ mẫu giáo bé

2016

100

- Trẻ mẫu giáo nhỡ

2015

60

- Trẻ mẫu giáo lớn

2014

20

Tổng

 

240

 

        2. Hình thức tuyển sinh:

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, nhà trường tổ chức tuyển sinh dưới hình thức: Tuyển sinh trực tiếp đối với trẻ lứa tuổi 2015, 2016, 2017. Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi sinh năm 2014.

2.1 Đối với trẻ 5 tuổi  (sinh năm 2014):

- Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi từ ngày 04 đến 06 tháng 7 năm 2019.

- Trong thời gian đăng ký trực tuyến, nếu phụ huynh không đăng ký được cho con thì mang theo sổ hộ khẩu (bản chính và bản phô tô), bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại của bố, mẹ trẻ đến trường để Hội đồng tuyển sinh sẽ hỗ trợ gia đình làm thủ tục tuyển sinh cho con.

2.2 Đối với các lứa tuổi khác:

- Tuyển sinh trực tiếp tại trường: Từ ngày 13 tháng 07 đến hết ngày 18 tháng 07 năm 2019.

- Phụ huynh đến trường đăng ký tuyển sinh từ 7h30 đến 11h30.

 (Đơn xin học theo mẫu của nhà trường)

3. Địa điểm tuyển sinh:

- Tuyển sinh tại trường Mầm non Phú Thượng, địa chỉ số 01 phố Phúc Hoa, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

- Tuyển sinh trẻ từ  tổ 31 đến tổ 64, trẻ ở chung cư Lạc Hồng.

        4. Thời gian tuyển sinh:

- Ngày 04,05,06 tháng 7 tuyển sinh trực tuyến các cháu sinh năm 2014.

- Ngày 13 tháng 7 trường tuyển sinh các cháu sinh năm 2015.

- Ngày 15 tháng 7 trường tuyển sinh các cháu sinh năm 2016.

- Ngày 16 tháng 7 nhà trường tuyển sinh các cháu sinh năm 2017.

- Ngày 17, 18 tháng 7 nhà trường tuyển sinh bổ sung các lứa tuổi trong chỉ tiêu.

- Từ ngày 19 đến 22 tháng 7 nếu còn chỉ tiêu, nhà trường tuyển sinh các cháu KT2, KT3.

        5. Thành phần Hội đồng tuyển sinh:

-  Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, Thanh tra nhân dân trường Mầm non Phú Thượng;

- Tổ trưởng các khối mẫu giáo, nhà trẻ;

        6. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu của nhà trường).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu)  hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận.

        7. Thời gian nhận hồ sơ:

- Hội đồng tuyển sinh nhận hồ sơ nhập học từ ngày: 13/7 đến hết ngày 23/7.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư trường Mầm non Phú Thượng.

- Thời gian: Buổi chiều Từ 14 h 00 phút đến 17h 30 phút. 

( Sau thời gian ngày 23/07/2019 phụ huynh nào không nộp hồ sơ cho con, coi như không có nhu cầu đi học).      

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tây Hồ;

- UBND Phường Phú Thượng;

- 100% CB-GV-NV trong trường;

- Lưu :VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Công Thị Thanh Huyền