Sau buổi học, chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ tự tin hơn khi tham gia giao thông nhé.