Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên toàn thể học sinh tạm nghỉ học từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020.