UBND QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/TB-MNPT

Phú Thượng, ngày 28 tháng 8 năm 2020

       THÔNG BÁO

Về việc tựu trường và khai giảng năm học mới 2020- 2021

 
  

Căn cứ vào Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ về việc ban hành thời gian tựu trường đối với cấp học mầm non năm học 2020 – 2021 trên địa bàn quận; Ban giám hiệu trường Mầm non Phú Thượng xin thông báo về thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới 2020- 2021 như sau:

  1. Thời gian tựu trường, bắt đầu năm học mới: từ ngày 03/9/2020.

Đối với các phụ huynh đã được thông báo và nhận giấy vào lớp ngày 01/9/2020 sẽ chuyển vào ngày 03/9/2020.

  1. Thời gian tổ chức ‘Ngày hội đến trường” năm học 2020- 2021: Ngày 5/09/2020
  • 7h30 đến 8h30: đón trẻ.
  • 8h30 đến 9h00: tổ chức lễ khai giảng tại lớp
  • 9h00 đến 9h 30: Liên hoan chào mừng năm học mới
  • 9h30 đến 10h00: Phụ huynh đón trẻ về nhà.
  • Lưu ý: Đối với lứa tuổi nhà trẻ (sinh năm 2018) nhà trường không tổ chức khai giảng, phụ huynh có thể đưa con đến tham quan lớp học và đưa con về luôn.

Nhà trường xin trân trọng thông báo để các bậc phụ huynh sắp xếp thời gian đưa con tựu trường và tham dự “Ngày hội đến trường của bé năm học 2020- 2021” tạo ấn tượng tốt cho các con nhân dịp khai giảng năm học mới.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

Nơi nhận:

- Các bậc phụ huynh HS;

- CB, GV, NV trong nhà trường;

- Lưu : VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Công Thị Thanh Huyền

 

`