Video tổng hợp nội dung hoạt động kết nối giữa gia đình và nhà trường trong đợt "tạm dừng đến trường" để phòng dịch Covid-19 tháng 12 năm học 2021-2022 của trường Mầm non Phú Thượng:

Chương trình tháng 12 của khối Nhà trẻ

 

Chương trình tháng 12 của khối Mẫu giáo bé

 

Chương trình tháng 12 của khối Mẫu giáo nhỡ

 

Chương trình tháng 12 của khối Mẫu giáo lớn