Bài học ngày hôm nay, các bé sẽ cùng cô giáo Thùy Dương và anh Kiến Tím ôn lại chữ cái "h" và tập tô chữ cái "h". Bố mẹ hãy nhắc nhở con chuẩn bị vở tập tô, bút chì để chuẩn bị bắt đầu bài học nhé!