Kế hoạch triển khai tiêm vacxin phòng COVID-19 đợt 66