NHÀ TRƯỜNG XIN GỬI TỚI PHỤ HUYNH LINKS HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP CHO CÁC CON HỌC SINH. 

     Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp (Mới nhất) dành cho Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2022 - 2023.
     LỊCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC (TP.HÀ NỘI):
1/ Lớp 1: Từ ngày 01/7/2022 đến 03/7/2022;
2/ Mầm non: Từ ngày 04/7/2022 đến 06/7/2022;
3/ Lớp 6: từ ngày 07/7/2022 đến 09/7/2022.
Sau đây là Video Hướng dẫn chi tiết: