Kính thưa các bậc Phụ huynh!

        Sau một thời gian rèn luyện vất vả thì ngày Thứ ba(5/3/2019), các con đã có một phần dự thi Aerobic cấp Quận với 2 bài thi: 1 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn.

        Đền đáp lại sự nỗ lực của cô và trò Trường mầm non Phú Thượng, các con đã cố gắng hết sức và đem về 2 giải Ba cho Trường. 

Phần thi Aerobic bắt buộc của các con học sinh.

https://www.facebook.com/quynh.cong.184/videos/pcb.843826542625963/843825475959403/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZZOsHa5HCM7b2Lmt71yCejUvowiGI1RyhIM7d6F3AI1ccI4V5kFPXN0tDbY3qcWl8emBsmJWUg5rh

Phần thi Aerobic tự chọn của các con học sinh.

https://www.facebook.com/quynh.cong.184/videos/pcb.843826542625963/843825615959389/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBWZqhV4XSSN2x8AVtsM1szMT9H2jTYUEBFpNpNMPC8ymitRISqwqBUTWm0jAkgpE92X2Q4OMNwLtuF