Nghi lễ "Chào cờ" dường như đã rất quen thuộc với mọi người dân Việt Nam. Nhưng với các con học sinh mầm non thì đó là một hoạt động rất mới. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động chào cờ đầu tuần của các con học sinh Trường mầm non Phú Thượng.