Để kịp thời áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào công tác giảng dạy với mục đích nâng cao hiệu quả từng tiết học cho học sinh.

Trường THCS Phú Thượng đã tổ chức lớp chuyên đề bồi dưỡng CNTT, tập huấn thiết kế bài giảng E – Learning cho các cán bộ, giáo viên, các học viên được học tập cách sử dụng phần mềm soạn giảng iSpring 9 với những nội dung cụ thể như sau: Cách ghi âm bài giảng; Cách ghi hình bài giảng; Tạo bài tập trắc nghiệm; Xem trước và xuất bản bài giảng E – Learning sau khi đã hoàn thiện.

Việc tổ chức chuyên đề cho thấy cán bộ, giáo viên nhà trường rất coi trọng việc giảng dạy bằng hình thức CNTT. Qua học tập, trao đổi, thực dạy các học viên đều thấy được việc áp dụng các phần mềm công nghệ vào giảng dạy có tác dụng rất tích cực nhất là trong thời kỳ công nghệ 4.0 như hiện nay.