Kết quả cuộc thi bơi dành cho học sinh phổ thông cấp thành phố năm học 2021-2022

Xin chúc mừng em 
Nguyễn Đức Minh - Lớp 2I, trường Tiểu học Chu Văn An
Đạt 2 HCV giải bơi học sinh phổ thông cấp Thành phố năm 2022
Bạn Nguyễn Đức Minh sẽ tham gia giải bơi toàn quốc tại Đà Nẵng vào ngày 8-13/6/2022.