🎉🎉🎉 CB-GV trường TH Tứ Liên tham gia tập huấn Nâng cao hiệu quả dạy và học các môn học tiểu học bằng hình thức sáng tạo trên nền công nghệ số🎉🎉🎉