Hoạt động trải nghiệm là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động giáo dục của trường mầm non Phú Thượng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các con học sinh rút ra kinh nghiệm và ứng dụng vào thực tế cuộc sống; qua đó trẻ hứng thú hơn cũng như hình thành ở trẻ những ...