Tuy nghỉ ở nhà để phòng chống dịch Covid 19 nhưng các bạn nhỏ lớp A1 vẫn chăm chỉ học bài nhé. Và đây là kết quả học tập của các bạn lớp mẫu giáo lớn A1. Cảm ơn bố mẹ đã luôn đồng hành cùng con.