Trò chơi Về Đúng Nhà Mình
Chuẩn bị:

  • Vẽ trên sân 2 khu vục tượng trưng cho hai ngôi nhà.

Cách chơi

  • Chơi theo nhóm hoặc cả lớp.
  • Cô cho trẻ biết có hai ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà dành cho tất cả những ai có chung một dấu hiệu nào đó (Ví dụ: một nhà cho những ai mặc áo cộc tay, một nhà cho những ai mặc áo dài tay). Khi cô nói: "Trời mưa" kèm theo hiệu lệnh lắc xắc xô, ai cũng mau chóng về đúng nhà của mình. Ai về nhầm nhà là thua cuộc. Sau đó cô đi đến từng nhà hỏi trẻ vì sao đứng ở nhà này (hoặc ngôi nhà này dành cho ai).

Trò chơi có thể tiếp tục với các dấu hiệu khác như:

Các bạn trai (bạn gái).

Các bạn mặc áo hoa (không mặc áo hoa).

Các bạn đi dép (đi giày).

Các bạn quàng khăn (không quàng khăn ...).

Về sau cô khuyến khích trẻ tự chọn đặc điểm để chia trẻ thành 2 nhóm.