Tháng 3 tới với rất nhiều hoạt động lý thú và bổ ích đang chờ đợi các bé tham gia và khám phá. Nhà trường xin gửi tới quý phụ huynh và các con học sinh kế hoạch kết nối giữa gia đình và nhà trường trong tháng 3 này:

 

Chương trình tháng 03 của khối Nhà trẻ

 

Chương trình tháng 03 của khối Mẫu giáo bé

 

Chương trình tháng 03 của khối Mẫu giáo nhỡ

 

Chương trình tháng 03 của khối Mẫu giáo lớn