16/PGDĐT V/v phối hợp trong công tác phòng chống dịch và hướng dẫn học sinh tại nhà trong các kì nghỉ